By Life Connected

Introductie van ons plan

'A different world cannot be built by indifferent people'

Peter Marshall

Waarom zou je je zorgen maken over het milieu als je kind ziek is door ondervoeding? En waarom je druk maken over de natuur als niemand in jouw gemeenschap dat doet? De meesten van ons kunnen zich hier wel in vinden. Deze zogenaamde onverschilligheid ten opzichte van het behoud van de natuurlijke wereld is vaak geen keuze. Vooral in Derde Wereld landen wordt dit gedrag veroorzaakt door verscheidene sociaal-economische problemen (bv. armoede, gebrek aan onderwijs, corruptie, etc.). Een logische beredenering zou zijn om te zeggen dat we een duurzame wereld kunnen creëren  door deze sociaal-economische problemen op te lossen. Momenteel is de voornaamste vorm van natuurbehoud in de Derde Wereld het Natuur Reservaat. En deze manier van natuurbehoud doet het exacte tegenovergestelde; zij zetten de lokale bewoners uit de natuurgebieden. Hiermee gaan de meeste voordelen van natuurbehoud naar particuliere -en overheidsorganisaties. Door dit te doen wordt het echte probleem simpelweg verplaatst naar een ander gebied. Het komt erop neer dat Natuur Reservaten zeker zorgen voor natuurbehoud, maar ze vermijden om op de ​​lange termijn een oplossing te bieden voor de afbraak van de natuurlijke wereld.

Vanuit dit perspectief geloven we dat volledige duurzaamheid alleen mogelijk is wanneer het milieu, de economie en het sociale aspect een gelijke aandacht krijgen. Bij natuurreservaten wordt duurzaamheid veelal beperkt tot het milieu aspect, de andere twee worden grotendeels genegeerd. Bij veel grote organisaties (bijvoorbeeld UNEP, WTO, UNICEF) zie je deze zelfde eenzijdige strategie. Naar onze mening omvatten deze methoden te weinig om problemen op een grote schaal op te lossen. In plaats daarvan is er behoefte aan een methode die meerdere disciplines integreert, zodat de duurzaamheid van de natuurlijke, economische en sociale systemen allemaal kan worden gewaarborgd. Op deze manier kan een duurzame (lokale) maatschappij worden gecreëerd die een aanvaardbare impact op de natuur heeft.

Het plan

We willen een transdisciplinair project opzetten dat de duurzaamheid van een sociaal-ecologisch systeem verbeterd, zodat uiteindelijk de leefstandaard van de lokale bevolking omhoog gaat én de natuur beschermd wordt op de lange termijn. Het eerste project zou zijn in de vorm van een lokale gemeenschap en de omliggende ecosystemen zijn, ergens in zuidelijk Afrika. Als onderdeel van een team van deskundigen in diverse disciplines (conflicten tussen mens en dier, hydrologie, onderwijs, mentale en lichamelijke gezondheid, duurzame bedrijfsontwikkeling, duurzame energie, afvalbeheer, enz.), verwachten we vooral veel samenwerking met de lokale bevolking. Samen met hen kunnen we een gedetailleerd plan formuleren dat een balans tussen mens en natuur moet realiseren. Hiermee bieden we uiteindelijk de lokale bevolking de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen. Een van de belangrijkste vragen waar we streven een antwoord op te vinden is: Kan een groep mensen, die nog dicht bij de natuur staan, hun levensstandaard op duurzame wijze verbeteren? Het verleden heeft aangetoond dat vooruitgang vaak hand in hand gaat met de verslechtering van natuurlijke hulpbronnen. Is dit de regel? Of kunnen we erkennen dat de enige objectief verstandige manier om onze ontwikkeling als een soort voort te zetten, gericht is op omstandigheden die ten goede gaan van alles wat "door het leven verbonden is"?

Posted by bylifeconnected

1 comment

Geef een reactie