Logo By Life Connected

Het Platform

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

De grootste prestaties van de mensheid zijn een product van samenwerking. Er ligt kracht in de samenwerking met mensen van wie de kennis en vaardigheden anders zijn dan die van jou. Of om Abraham Lincoln te citeren: “I don’t like that man. I must get to know him better.” Om problemen op grote schaal aan te pakken, moeten we over onze grenzen heen stappen die zijn gecreëerd door expertise, afstand en status. Maar hoe kunnen we de schatten ontdekken die anderen brengen, onze eigen expertise en ervaringen delen, en vervolgens samenwerken om buitengewone dingen te laten gebeuren?

By Life Connected wil in het greater Kafue National Park (gKNP) een platform opbouwen dat bijdraagt ​​aan het verbinden en vertrouwen tussen mensen, of het nu gaat om lokale bewoners en boeren, lodge-eigenaren, overheidsfunctionarissen of NGO-medewerkers. Onderlinge afhankelijkheid wordt vaak als uitdaging gezien, maar wij zien dit juist als een kans. Door de netwerkconnectiviteit te verbeteren met behulp van informatietechnologie word deze afhankelijkheid geoptimaliseerd. Wij geloven dat elk individu iets relevants kan toevoegen aan de ontwikkeling en het behoud van het gKNP. Het systeem waar men momenteel onderdeel van is, voorkomt echter dat deze individuen naar hun beste vermogen functioneren. By Life Connected zal zich niet bemoeien met de expertise en dagelijkse activiteiten van de belanghebbenden. In plaats daarvan proberen we een ondersteunende rol op ons te nemen waarin we middelen willen bieden die belanghebbenden in staat stellen collectief te handelen. We zien onszelf als een katalysator voor samenwerking, zodat jullie – de mensen en instellingen van gKNP – erin slagen samen een park te creëren dat alle betrokken partijen ten goede komt.

If you want to go fast, travel alone. If you want to go far, travel together.
– African proverb –

Hoe willen we dit doen? Voor stakeholders zijn connectiviteit en communicatie de sleutel om een netwerk op te bouwen. De keuze voor samenwerking wordt echter bepaald door de mate van onzekerheid en het risico dat dit met zich meebrengt. Als het niveau van onzekerheid laag is, zijn belanghebbenden gemakkelijker overgehaald om een ​​sprong van vertrouwen te nemen en samen te werken. Door een platform te creëren, zal By Life Connected een uitgebreid netwerk vormen dat de connectiviteit en communicatie tussen belanghebbenden zal vergroten en de onzekerheid niveaus zal verlagen.

Dit platform zal worden gecreëerd door middel van verschillende programma’s. Deze programma’s zijn nog volledig aanpasbaar. De mening en behoeften van alle belanghebbenden in de gKNP zijn van het grootste belang. We zullen er dan ook alles in ons vermogen aan doen om proactief een overzicht van alle specifieke behoeften van de belanghebbenden te verkrijgen en te behouden en onze diensten dienovereenkomstig te veranderen. De programma’s:

Community Vereniging Programma (fysiek)

Door het opzetten van community-based verenigingen en het organiseren van activiteiten willen we belanghebbenden in het gKNP informeren, verbinden en betrekken, zodat we de cohesie van alle stakeholders kunnen verbeteren. Activiteiten kunnen van alles zijn, van sporttoernooien en het opruimen van dorpen tot het uitnodigen van experts voor lezingen of workshops. Een belangrijk aspect van deze community-verenigingen is dat ze zullen functioneren als de link tussen het platform en de lokale mensen van het gKNP die geen toegang hebben tot internet.

Identificatie Programma Belanghebbenden (digitaal)

We willen het onzekerheidsniveau voor alle belanghebbenden wegnemen door zoveel mogelijk informatie over een belanghebbende in het gKNP weer te geven. Het identificeren van de rol van belanghebbenden in het gKNP is essentieel om samenwerking tussen alle belanghebbenden te bereiken. Met dit programma willen we ervoor zorgen dat elke stakeholder de volgende vraag kan beantwoorden: wie is wie, waarom doen ze wat ze doen, waar en hoe?

Vraag- en Aanbod Programma (digitaal)

Het doel van dit programma is om snel en eenvoudig nieuwe verbindingen te leggen. We willen dit bereiken door vraag en aanbod van belanghebbenden in het gKNP te classificeren en te koppelen op basis van relevante maatschappelijke sectoren. Hiermee kan het lokale vraag en aanbod van lokale leveranciers gedeeld worden tussen belanghebbenden en wordt uiteindelijk een circulaire economie opgebouwn. Belanghebbenden kunnen een review posten op basis van hun ervaringen, zodat de identiteit die is gecreëerd in het Identificatie Programma Belanghebbenden kan worden geverifieerd. De vraag waar we ons met dit programma op willen richten is: wie biedt en vraagt ​​wat?

Data Analyse Programma (digitaal)

Het doel van dit programma is om zoveel mogelijk data van alle stakeholders te verzamelen, combineren, analyseren en visualiseren, zodat patronen in de gegevens verschijnen en kunnen worden weergegeven. Belanghebbenden kunnen dan weloverwogen beslissingen nemen. Het kan voor belanghebbenden interessant zijn om te weten: wat gebeurt er met wie, wat en waar in de tijd en waarom?

Blog Programma

We moeten voorkomen dat een enkel verhaal mensen, landen, een heel continent in een stereotype plaatst, omdat dit mensen van hun waardigheid berooft. Met deze blog willen we persoonlijke verhalen vertellen van mensen – de Zambiaanse man, vrouw, kind, ouderen, weduwe, wees, stroper, boswachter, leraar, boer, enz. – die in het gKNP wonen. Het doel is om een ​​realistisch beeld te schetsen van deze mensen voor alle belanghebbenden in het gKNP, maar ook voor de rest van de wereld.

This Post Has One Comment

Leave a Reply