[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]

Het ‘Van Boer naar Tafel’ initiatief vraagt financiering om de rol van gemeenschappen als actieve natuurbeschermings- en zakenpartners in de wildlife economie van het Greater Kafue Ecosysteem te versterken. Dit wordt behaald door een lokale logistieke service te ontwikkelen in samenwerking met lokale boeren, die de Kafue-consumentenbehoeften koppelt aan een lokaal geteelde productenmarkt.

Download het gedetailleerde voorstel hier.

Greater Kafue Ecosysteem

Het Greater Kafue Ecosysteem (GKE) strekt zich uit over 66.000 km2 en bestaat uit Kafue National Park (KNP) van 22.400 km2 en negen omliggende game management gebieden (GMA’s). Het is een van de grootste aaneengesloten beschermde landschappen in Afrika en beschermt vele bedreigde en endemische diersoorten.

De GKE wordt geconfronteerd met vele bedreigingen, waaronder stroperij, ontbossing voor landbouw, houtskoolproductie en ongeplande menselijke nederzettingen binnen de GMA’s. Deze bedreigingen worden veroorzaakt door onvoldoende sociaaleconomische prikkels en hoge armoedecijfers in de lokale gemeenschap. Bevolkingstoename en migratie (vooral vanuit Zuid-Zambia), een gebrek aan betrokkenheid van de lokale bevolking bij de wildlife economie en een beperkte aansluiting van de lokale gemeenschap op de wildlife -en toeristenmarkt vergroten de bedreigingen voor de GKE.

Background

De meest effectieve positieve maatregelen zijn het creëren van alternatieve vormen van levensonderhoud ​​voor bestaande en potentiële stropers, empowerment van de lokale gemeenschap en daadkrachtige wetshandhaving (Overton et al., 2017[1]). De huidige maatregelen om het niet-duurzame gebruik van hulpbronnen in de GKE te verminderen zijn vooral gericht op versterking van de wetshandhaving. Om tot een holistische aanpak te komen, zal By Life Connected deze inspanningen aanvullen en zich richten op het versterken van de lokale gemeenschap door alternatieve duurzame vormen van bestaan ​​te bieden.

Momenteel missen lokale boeren informatie met betrekking tot de voedselvraag van de organisaties in de GKE. Ook hebben ze slechts beperkte middelen om de logistieke distributie te beheren en aan de vraag van de consument te voldoen. Daarom kopen de meeste lodges, NGO’s en overheidsdiensten die in de GKE actief zijn, hun producten in Lusaka. By Life Connected zal een door de gemeenschap gestuurde logistieke service ontwikkelen via het ‘Van Boer naar Tafel’-initiatief. Het programma zal een nog niet benutte, nieuwe markt voor de gemeenschap realiseren, die de consumentenbehoeften van Kafue bedient vanuit een lokaal geteelde productenmarkt. Voor deze ‘nieuwe’ markt binnen de GKE moet de productie worden verhoogd, waardoor stabielere en gediversifieerde banen in de gemeenschap worden gecreëerd. Op deze manier creëert het programma een actieve koppeling tussen het nationale park en de gemeenschap, zodat betrokkenheid op de lange termijn direct, sterk en duurzaam is. Omdat bedreigingen voor de natuur, zoals stroperij en ontbossing, een direct gevolg zijn van de hoge armoedecijfers, zullen alternatieve bestaanswijzen deze bedreigingen beperken.

[1] Overton, J., Davies, S., Nguluka, L., Chibeya, D., Nsende, E, Sompa, B., Simukonda, C. & Lindsey, P. (2017). The illegal bushmeat trade in the Greater Kafue Ecosystem, Zambia. Drivers, impacts and solutions. FAO, Zimbabwe 2017.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]

Het ‘Van Verspilling naar Verrijking’ initiatief vraagt financiering aan om de rol van gemeenschappen als actieve bedrijfspartners in de circulaire economie van het Greater Kafue Ecosysteem (GKE) te versterken. Dit initiatief zal afval, wat geproduceerd is door organisaties in de GKE, gebruiken als grondstof waarmee nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Op deze manier worden alternatieve duurzame middelen van bestaan gecreëerd ter vervanging van stropen.

Download het gedetailleerde voorstel hier (morgen online).

Achtergrond

Gemeenschappen en organisaties die in of rond de GKE wonen hebben momenteel geen opties om hun afval duurzaam te laten verwerken, hoewel velen van hen dit wel graag zouden willen. Hun afval wordt op dit moment verbrand, gestort in Mumbwa of Lusaka, of in gaten in de grond gedumpt. Dit leidt tot de uitstoot van schadelijke (carcinogene) stoffen in het milieu. Branden kunnen zich verspreiden door onopzettelijk ongecontroleerd branden. Plastics en andere schadelijke stoffen kunnen bio accumuleren en de gezondheid van zowel mens als dier ernstig bedreigen.

Afval kan echter ook als grondstof dienen waarmee nieuwe producten, en dus door middel van lokale afvalverwerkingsbedrijfjes, alternatieve duurzame middelen van bestaan worden gecreëerd. Deze bedrijfjes kunnen bijvoorbeeld meubels en Ecobricks maken van plastic (zoals Newtech Recycling); etensresten kunnen worden omgezet in verkoopbare, natuurlijke meststoffen en biogas; en van glas en metalen kunnen prachtige, internationale verkoopbare kunstwerken gemaakt worden (zoals Katundu). Om deze lokale bedrijfjes in staat te stellen het afval te hergebruiken, moet deze grondstof verzameld, getransporteerd, gesorteerd en opgeslagen worden op een toegankelijke locatie. By Life Connected zal dit faciliteren. Bovendien zal By Life Connected de lokale bedrijfjes ondersteunen door hen te coachen en te verbinden met een markt.

Door het hergebruik van het afval dat in de GKE wordt gegenereerd, creëert het ‘Van Verspilling naar Verrijking’ initiatief een actieve link tussen het nationale park en de gemeenschap, zodat betrokkenheid op de lange termijn direct, sterk en duurzaam is. Omdat bedreigingen voor de natuur, zoals stroperij en ontbossing, een direct gevolg zijn van de hoge armoedecijfers, zullen alternatieve bestaanswijzen deze bedreigingen beperken.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]